Adresa: Str. Sarariei nr.35, Iasi
Email: colegiul_ec_adm_iasi@yahoo.com
Tel/Fax: +40 232.267.669, +40 232.216.450

24 aprilie 2017


Proiectul „Școala fără ziduri“ presupune  dezvoltarea și schimbul de bune practici între Turcia, România, Grecia si Polonia, în domeniul activităților educationale scolare și extrașcolare care implică transmiterea procesului educativ în muzee, centre de educație de mediu și instituții culturale. Colaborarea dintre  școli și aceste instituții  are scopul de a asigura condiții de dezvoltare al potențialului elevilor și de a-i determina să aibă o atitudine  activă în dobândirea de cunoștințe, aptitudini și competențe prin activități practice, culturale și experimentale, de a asigura un cadru adecvat pentru  pentru socializare și de realizare de experiențe folositoare în viața personală și profesională.

Activitățile educaționale din cadrul instituțiilor furnizoare de educație trebuie să cuprindă și să se sprijine o mare varietate de metode prin care elevii pot dobândi  perspective variate asupra mediului social și educațional în care își desfășoară activitatea:

Instituțiile furnizoare de  educație, care sunt incluse în acest proiect au ca  obiective principale:
1.  De a evalua și de a conserva patrimoniul bogat al culturii noastre compozite. (Muzee, direcții culturale și instituții);
2.  De  a proteja și îmbunătăți mediul natural, inclusiv păduri, lacuri, râuri și viața sălbatică și de a avea compasiune pentru creaturi vii. (Centre de mediu, ONG-uri);
3. Pentru a dezvolta temperamentul științific, umanismul, spiritul critic și  reformator.

PARTENERI:
Trabzon Milli Egitim Mudurlugu
Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi
Trabzon Il Kultur ve Turizm Mudurlugu
Ortahisar IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Miasto Zywiec
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawla II w Zywcu
Muzuem Miejskie
Eastern Macedonia - Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education
Environmental Center of Maronias
LYKEIO XYLAGANIS
Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
Colegiul Economic Administrativ Iasi
Complexul Muzeal National MOLDOVA Iasi


ELEMENTE INOVATIVE DIN CADRUL PROIECTULUI:

Acest proiect presupune internaționalizarea  bunelor practici în domeniul pedagogiei axate pe activitățile extrașcolare. Schimbul de bune  practici între țările partenere stimulează conștientizarea și integrarea  fiecărei teme de activitate între țările membre. Conținutul educațional al proiectului se bazează pe activități și  lucrări extinse dincolo de cele desfășurate în clasă. Din acest motiv, schimbul de bune practici  este cuprinzător și versatil pentru mai multe domenii pentru a îmbogățind activitatea didactică  în multe feluri. Conexiunea  achiziției din urma educației clasice cu activitatea extrașcolară face ca  informațiile să devină  durabile și aplicabile pentru că oferă posibilitatea de a le  experimenta în  viața cotidiană. Pe termen  lung,  proiectul nostru are un rol principal pentru a demonstra, practic, ceea ce a fost învățat teoretic.  Totodată proiectul  stimulează procesul de cooperare și  colaborare în educație. În  prezent sistemului de învățământ se concentrază pe succesul școlar. Abilitățile  academice ale elevilor sunt o prioritate, iar  abilitățile sociale și efectele achizițiilor sociale  în interection cu mediul sunt ignorate. În preîntâmpinarea acestei situații proiectul vine cu un program coerent de dezvoltarea a abilităților sociale și de comunicare și cu un demers cară să contribuie la aplicarea cunoștințelor teoretice în viața de zi cu zi. Proiectul are rolul totodată de a contribui la creșterea  creșterea nivelului de integrare al studenților care are mai puține oportunități nu numai economice și sociale, ci și motivaționale sau de învățare, prevenindu-se în felul acesta abandonul școlar. Dacă  în sala de clasă elevul și-a stabilit un comportament specific și o imagine de sine lucrurile se pot îmbunătăți odată cu transferul actului educațional în afara școlii sau prin colaborare cu instituțiile sociale, culturale sau de mediu.
Alte elemente inovatoare ale proiectului sunt:
* Învățarea prinexperiență și prin trăire ca modalitate de  abordare pentru a dezvolta la elevi competențe de bază.Competențe sunt dobândite în aceeași măsură în învățarea formală și informală ca și prin cea non formală; această abordare permite crearea unui mediu de învățare plăcut atât pentru elevi și profesori;
* Conexiune puternică cu deținătorii  de educație școlară altele decât instituțiile școlare (muzee, ONG-uri, centre culturale) atât pentru științele sociale și științele fizice, în special de istorie și științe ale  educației cât și pentru dezvoltarea constiinței  de mediu, cu ajutorul centrului de educație ecologică și muzee;
* Îmbunătățirea în cazul profesorilor a  abilităților profesionale, dar și a  experienței  de viață profesională, precum și  a unor atitudini  pozitive de lucru față de activitățile non-formale.

REZULTATE AȘTEPTATE:
Când vine vorba de rezultate, putem considera că ansamblul de metode, practici, modalități  concrete de aplicare, exemple,  kituri se pot constitui într-o adevărată trusă de unelte (tools kit) aflate la îndemâna participanților și a celor care vor să se ralieze la obiectivele proiectului.Multe din aceste instrumente se doresc a fi inovatoare  care implică aplicații TIC de bază și materiale imprimabile (afișe, pliante, puzzle-uri), crowswords, jocuri simple, exerciții interactive. Multe  includ informații despre valorile culturale, patrimoniul istoric și de mediu. Aceste un fel de materiale fac integrarea  tehnologiei moderne mai ușoară și mai obișnuită  în viața de zi cu zi. De asemeneaprin utilizarea tehnologiei moderne este mai ușor de  a obține informații și a face economisire de timp. Aceste informații se  păstrează și se  prezintă ele însele ca un bun câștigat ca un element de patrimoniu ce  va contribui la dezvoltarea profesori și studenți a competențelor așteptate.

 IMPACTUL ASUPREA ELEVILOR:
1.   Creșterea interesului și a motivației pentru participare, comportament activ și creativ în diferite tipuri de activități legate de școală;
2.      Socializarea elevilor și înțelegere a interacțiunilor în mediul școlar și social;
3.      Atitudine respectuoasă față de diversitate în societate și natură;
4.  Motivarea  de a stabili contacte personale și prietenii între participanți din diferite țări și îmbunătățirea competențelor de limbă străină;
5.  Creșterea gradului de sensibilizare culturală și de a spori capacitatea lor de a privi diversitatea culturală în contextul european;
6.    Corespondență regulată între elevi le va oferi toate noi cunoștințe despre cultura și viața în Europa.

IMPACTUL ASUPRA PERSONALULI DIDACTIC:
1.  Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului didactic în scopul utilizării mai intense al potențialului cultural și cel al mediului inconjurător în scopul creșterii eficacității educației școlare și al creării unei percepții de adaptarea rapidă la viața de după școală;
2.    Crearea unor condiții care să producă diversificare a metodelor și mijloacelor specifice  mediului educațional prin încurajarea inițiativelor inovative ale personaluli didactic în scopul interacțiunii efective între școli și instituții socio – culturale.

IMPACTUL ASUPRA ȘCOLILOR:
1.   Îmbunătățirea influenței publice a instituției la nivelul comunității locale;
2. Creșterea  ponderii integrării activităților extracurriculare în dimensiunea ansamblului activităților didactice specifice;
3.   Îmbunătățirea prestigiului școlii.
    
IMPACTUL ASUPRA COMUNITĂȚII LOCALE:
1. Prin mobilitatea virtuală și legături media vom facilita schimbul de practici inovative în educație între regiuni și  comunitățile în care se desfășoară proiectul;
2.  Experiența efectivă a participanților la mobilități va produce îmbunătățirea interacțiunii între organizațiile educaționale și culturale.
 DISEMINAREA:
Se va realiza cu mijcoacele de comunicare specifice media pe toată durata proiectului (web-site-uri, web 2.0 tools, blogs, Youtube, Social media, e-mail campains).Progresul proiectului va fi raportat și imbunătățit cu regularitate în timpul întâlnirilor de management, dar și al mobilităților, iar rezultatele proiectului vor fi făcute publice cadrelor didactice, părinților și comunității locale prin realizarea de materiale didactice și culturale specifice: un kit de instrumente de bază cu aplicabilitate pe toată durata proiectului, un ghid de bune practici în realizarea activităților școlare, planuri de lecție, toate publicabile pe site-ul eTwinning și în baza de date European shared Treasures.


Adaugat de Col.Ec.Adm.Iasi luni, aprilie 24, 2017