Adresa: Str. Sarariei nr.35, Iasi
Email: colegiul_ec_adm_iasi@yahoo.com
Tel/Fax: +40 232.267.669, +40 232.216.450

29 ianuarie 2016


În ziua de 27 ianuarie 2016, o parte dintre elevii claselor a XI-a I, a XI-a G, și a XI-a H  au fost subiecții unei adevărate întoarceri în timp. Este vorba, de fapt, de participarea  la dezbaterea cu tema Obiceiuri, educație, vestimentație, mentalități ale elitelor românești din secolul al XIX-lea. Influența franceză. Activitatea cu caracter interdisciplinar a fost organizată de către doamnele profesoare Ilie Eliza și Gorban Maria în colaborare cu d-na director al Muzeului Memorial ”Mihail Kogălniceanu” Iași, Mihaela Tudose. De altfel, casa memorială Mihail Kogălniceanu ne-a asigurat și decorul necesar unei reale puneri în scenă a vieții de acum peste 150 de ani.

Scopul activității, după cum mărturisește și titlul a fost reconstituirea parțială a unor aspecte din viața vechii protipendade moldovenești din Epoca Unirii. De la structurile programelor școlare și medodele de învățare ale vechilor școli secundare și ale Academiei Mihăilene s-a incercat sublinierea dinamismului unei societăți care făcea pași grăbiți spre modernizare. 

Astfel de transformări, spre modernizare și occidentalizare au fost observabile chiar în epocă, acestea fiind vizibile  în plan urbanistic, dar și comportamental.  Poetul și omul politic, Vasile Alecsandri  a lăsat una din cele mai strălucite fresce ale Iașilor din perioada regulamentară: ”Alăturarea acestor două caractere deosebite, care dovedește atât de mult înrâurirea Evropei asupra unei părți dintre români, partea bogată și privilegiată și lupta necontenită între ideile vechi și nouă, nu era nicidecum tipărită pe fața capitalei noastre cu vro câțiva ani mai în urmă. Atunci ea purta o  fizionomie mai mult orientală; însă de când spiritele au început a se dezveli la razele civilizației, o mare prefacere s-au ivit în toate, o schimbare răpide s-a săvârșit atât în gusturile, câtși în obiceiurile acelei mici părți a societății românești de care am pomenit” (Vasile Alecsandri, Iașii în 1844 în Proză, București,1983).

S-au adus în dezbatere unele norme comportamentale specifice acelor vremuri precum: problema educării copiilor, a căsătoriei și a relațiilor interfamiliale, a petrecerii timpului liber, a intîlnirilor din spațiul public (teatru, cafenele, Ulița Mare sau Mitropolie). Elevii Mareș Stefania, Iurașcu Alexandra și Triboi Marius ne-au prezentat aceste aspecte, îmgogățindu-și prezentarea  cu vizualizarea unor litografii, articole  și schițe de epocă ce sugerau chiar acest aspect. 

Modelul francez preluat de elita cultivată a secolului al XIX-lea a fost ilustrat intr-o manieră interactivă. Pornindu-se de la costumul  specific unei aristocrații românești, costum ilustrat și în portretele lui Kogălniceanu și al celorlalți membri ai familiei, s-a realizat o schițare a terminologiei de uz curent preluată din limba franceză în limba română. 

Incheierea activității a fost la fel de spectaculoasă. Un grup de elevi de la clasa a XI-a G au pus în scenă un scurt moment  de teatru readucând în atenția privitorilor pe eternul Caragiale. Dincolo de stângăciile specifice unor debutanți într-ale actoriei,  am remarcat entuziasmul și seriozitatea cu care toți elevii au răspuns solicitărilor profesorilor coordonatori. Aceștia au mers la bibliotecă, au făcut investigații în legătură cu subiectele prezentate, si-au achiziționat costume și au făcut  repetiție, indrumați, în măsura posibilului și de doamna bibliotecară Cristina Moga.

Elevii s-au arătat entuziasmați și doritori de a continua activitatea în aceeași manieră cu alte teme. De altfel, parteneriatul dintre Colegiul Economic Administrativ și Muzeul memorial ”M. Kogălniceanu” Iași continuă cu succes în această direcție, de organizare a unor manifestări anuale în preajma zilelor Unirii Principatelor. 

prof. dr. Ilie Eliza


Adaugat de Col.Ec.Adm.Iasi vineri, ianuarie 29, 2016