Adresa: Str. Sarariei nr.35, Iasi
Email: colegiul_ec_adm_iasi@yahoo.com
Tel/Fax: +40 232.267.669, +40 232.216.450

28 noiembrie 2013

În perioada 18-24 noiembrie 2013 la Colegiul Economic Administrativ Iaşi au fost organizate activităţi în cadrul celei de-a XIV-a ediţii a „Festivalului Naţional al Şanselor Tale”, sub genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. Activităţile au îmbrăcat forme diferite: campanii de promovare a drepturilor cetăţenilor europeni, dezbateri, activităţi culturale, activităţi sportive, activităţi de voluntariat.
S-au desfăşurat activităţi referitoare la:
  • cunoaşterea instituţiilor Uniunii Europene;
  • dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul Eropean;
  • dreptul la libera circulaţie în Uniunea Europeană a persoanelor, a mărfurilor şi a capitalurilor;
  • dreptul de a studia într-o ţară a Uniunii Europene;
  • dreptul la muncă în statele membre ale Uniunii Europene;
  • recunoaşterea calificărilor profesionale în ţările membre ale Uniunii Europene.
Au fost analizate situaţii în care unele persoane sunt împiedicate să-şi exercite drepturile care le revin în calitate de cetăţeni europeni. S-a prezentat SOLVIT, ca reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale Uniunii Europene conlucrează pentru a soluţiona, fără utilizarea procedurilor legale, problemele cauzate de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă de către autorităţile publice. S-a reţinut că SOLVIT este un serviciu gratuit, uşor de utilizat de cetăţenii Uniunii Europene.

Activităţile desfăşurate au contribuit la consolidarea ideii că cetăţenia Uniunii Europene vine în completarea cetăţeniei naţionale şi conferă cetăţenilor drepturi importante.


Adaugat de Col.Ec.Adm.Iasi joi, noiembrie 28, 2013